กลากเปียก

07 ตาเปียกหัวล้านขี้กาก ไม่ว่าจะเป็นกลากจะเกิดขึ้นในทะเล

กลากภูมิแพ้ในภาพถ่ายเด็ก